Velkommen til vuggestuen og børnehaven Skovkanten.

Som navnet antyder, ligger vi tæt på skoven, og vi har meget glæde af det skønne naturområde omkring Engelsholm slot.

Skovkanten er en del af et velfungerende lokalsamfund i Nørup med dagplejere, skole, kirke, idrætsanlæg og dagligvarebutik. Derudover er der gode busforbindelser både mod Vejle og Billund.

Vores værdier er:
• Tryghed - trivsel og omsorg.
• Udvikling - leg og læring.
• Socialisering - fællesskab og samarbejde.

Skovkanten i Nørup og Spilloppen i Vandel er sammenlagt til én pædagogisk, økonomisk og ledelsesmæssig enhed. Det betyder, at vi har bevaret det bedste fra de to afdelinger. Vi afholder fælles personalemøder, tager på lejr sammen, har udarbejdet politikker og værdigrundlag i fællesskab og arbejder ud fra samme pædagogiske læreplan. Vi har derudover fælles forældrebestyrelse med repræsentanter fra begge afdelinger.