Vel­kom­men i Skov­kan­ten

Her kan du læse om, hvordan det er at gå i børnehave og vuggestue i Skovkanten.

 • Velkommen i Skovkanten

  Jeres barn skal nu starte i vores institution, og vi håber på et godt samarbejde med jer som forældre.

  Vi bestræber os på at give omsorg, tryghed og nærhed, og håber I som forældre har tillid til, at vi tager os forsvarligt af jeres barn. Det er vigtigt for os, at I kan tage på arbejde i forvisning om, at jeres barn har det godt i institutionen. Hvis jeres barn har været ked af det ved afleveringen, er I altid velkomne til at kontakte os senere, så I kan få vished for, om barnet er blevet glad igen.

  I Skovkanten forsøger vi at gøre meget ud af den daglige modtagelse. Vi siger goddag til det enkelte barn, og prøver på at være der, hvis der er brug for at give en besked angående barnet. Vi hjælper barnet med at få sagt ordentligt farvel, når I går.

  Det er vigtigt for os at have dialogen med jer forældre, derfor opfordrer vi til, at I henvender jer, hvis der er noget der undrer jer.
  I ved mest om jeres barn, mens vi ved noget generelt om alle børn og deres udvikling.

  Vi håber, I vil føle at Skovkanten også er jeres sted, og vi byder jer endnu engang velkommen.

 • Værdigrundlag for vores arbejde i Skovkanten

  Tryghed
  Vi skaber grundlaget for at børnene føler sig trygge i institutionen. Vi vægter en god modtagelse af børnene og tilstræber at det enkelte barn føler sig set. Vi taler med børnene og er lydhør over for dem. Vi sikrer, at alle børnene trives og får opmærksomhed. Vi møder barnet hvor det er, og anerkender barnets følelser. Vi viser barnet omsorg og er opmærksomme på, om barnet har kammerater, og at der ikke finder mobning sted. Vi vægter at gøre børnenes hverdag overskuelig og informerer børn og forældre om, hvad der sker i institutionen.

  Udvikling
  Vi skaber de optimale betingelser for, at børnene færdes i et udviklende miljø med høj grad af trivsel. Vi mener, at leg er vigtig for barnets udvikling, derfor skaber vi et miljø med mange forskellige muligheder for leg.

  Vi er opmærksomme på, at vi vil skabe et kreativt miljø, hvor der skal være en mangfoldighed af muligheder.

  De ressourcer der er i børnehaven og det nære miljø, forsøger vi at udnytte optimalt. Vi vægter at opholde os meget i naturen, det giver frihed og ro til fordybelse, stimulerer sanserne, nysgerrigheden, fantasien og udvikler børnenes motoriske færdigheder.
  Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, er det vores mål at give børnene læring om dem selv og deres omgivelser.

  Vi har et positivt og anerkendende udgangspunkt i mødet med børn og forældre. Vi udvikler løbende vores faglighed og er bevidste om, at vi skal handle professionelt i forhold til børn, forældre og andre samarbejdspartnere.

  Socialisering
  Vi lægger vægt på, at børnene er en del af et socialt fællesskab, hvor de sociale kompetencer udvikles.

  Vi ønsker, at Skovkanten skal være en rummelig institution, hvor der er plads til - og respekt for det enkelte barn. Hvert enkelt barn skal føle sig som et individ med sin helt egen plads i fællesskabet.

  Både i leg og i voksenstyrede aktiviteter udfordres børnene til at samarbejde med hinanden og udvise empati over for hinanden.

 • Åbningstider

  Institutionens åbningstid

  Mandag – torsdag kl. 6.30 – 16.45
  Fredag kl. 6.30 – 16.00

  Der er mulighed for at købe moduler på 25 t, 35 t og fuldtidsmodul.

  Det er vigtigt, at afhentningstiderne ikke overskrider lukketiden, da der i personalets planlagte arbejdstid ikke er kalkuleret med overarbejde.

 • Strukturen i institutionen

  I Skovkanten er børnene alders inddelt i 4 grupper

  Musegruppen for de 0-2 årige.
  Bjørnegruppen for de 3-4 årige.
  Egerngruppen for de 4-5 årige.
  Rævegruppen for de 5-6 årige.

  Vi har valgt denne struktur, for at tilgodese de enkelte årganges forskellige behov.

  Grupperne har faste grupperum, og der er faste voksne tilknyttet de forskellige grupper. Hvert barn får tilknyttet en primærpædagog, hvis der er flere pædagoger på stuen, vælger vi som pædagoger ofte at være fælles om børnene, og afholde forældresamtaler sammen.

  Vi opfordrer alle til at komme på besøg inden opstarten i børnehaven, hvor der vil være mulighed for at snakke med de voksne, der er på stuen. Hvis jeres barn har specielle behov, eller andre ting vi skal tage ekstra hensyn til, vil der være mulighed for en modtagelsessamtale inden opstart.

  Der tilbydes en opstartssamtale 3 måneder efter opstarten, hvor vi drøfter hvordan barnet trives i Skovkanten, og hvordan starten har været for barnet og jer forældre. Desuden tilbydes der en samtale hvert år.

 • Hverdagen i børnehaven

  Børnehaven åbner kl. 6.30. De børn der møder før kl. 7.30, har mulighed for at spise morgenmad i børnehaven. Vi serverer cornflakes og havregryn, hvis man skal have noget andet, skal det selv medbringes.

  Vi samles til lidt formiddagsfrugt eller lignende kl. 8.45, hvor barnet har mulighed for at få lidt at spise og drikke, mens der bliver læst en historie højt.

  Kl. ca. 9.30 samles vi i grupperne. Til disse samlinger foregår der mange forskellige ting, der bliver sunget, leget og snakket. Hvis grupperne er i gang med et tema, kan det være her, man arbejder videre med det. I rævegruppen begynder de også så småt med førskole opgaver.

  Efter samlingen vil vi gøre os klar til at tage på tur, hvis det ikke er denne dag gruppen eventuelt har hjemmedag.
  Grupperne skiftes til at have en ugentlig hjemmedag, hvor de har huset for sig selv, og derved mere ro til fordybelse.

  Alle har fælles hjemmedag om fredagen, hvor der bliver lavet aktiviteter på tværs af grupperne.

  De andre dage i ugen, er grupperne på tur ud af huset. Det er ofte en tur i skoven, eller lidt længere væk med bussen. På opslagstavlerne hænger der en månedsplan for de forskellige grupper, så I altid kan følge med i, hvad jeres barn skal.
  Vi tilstræber ligeledes at der på Aula dagligt kommer billeder og tekst op, om dagens aktiviteter, så I som forældre kan følge med i, hvad jeres barn har lavet. Dette kan dog ikke lade sig gøre hver eneste dag, men så kommer det som regel op dagen efter.

  Alle grupper er hjemme igen ca. kl. 13.00.

  Kl. 13.30/14.00 serveres der fælles eftermiddagsmad.

  Institutionen står for tilberedningen og serveringen af alle måltider, barnet skal have i løbet af dagen. Maden vil være sund og variere mellem kolde og varme måltider. Se desuden vores mad- og måltidspolitik på hjemmesiden.

 • Hverdagen i vuggestuen

  I vuggestuen er der fast tilknyttet en pædagog og to pædagogmedhjælpere.
  I perioder er der en ekstra voksen tilknyttet stuen om eftermiddagen, så vi er tre det
  meste af dagen. Derudover vil der engang imellem være studerende tilknyttet
  vuggestuen.
  Der er plads til 14 børn, samt 2 buffer-pladser, som benyttes når dagplejen er fyldt op med børn.

  I vuggestuen lægger vi stor vægt på, at børnene og deres forældre føler sig trygge. Vi
  arbejder dagligt med, at give børnene de bedste betingelser for udvikling hele dagen.
  Vi bestræber os på, at børnene føler sig anerkendt, og er en del af fællesskabet i
  vuggestuen.

  Dagsrytmen i vuggestuen
  Skovkanten åbner kl. 6.30.

  De børn der møder ind før kl. 7.30, har mulighed for at
  spise morgenmad, hvis man ikke kan nå det hjemme. Indtil kl. 7.30 passes
  vuggestuebørnene og børnehavebørnene sammen, hvor vi er i køkkenet og i
  børnehaven.

  Kl. 7.30 åbner vi op i vuggestuen. Her leger vi, laver forskellige aktiviteter og tager
  imod børn.

  Kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad. Derefter synger vi sammen med børnene. Vi prioriterer at komme meget ud, enten på legepladsen, eller på gåtur i skoven. Vi
  har tre ”Musebusser”- tre vogne, hvor vi kan have alle børn i, så vi hurtigt kan
  komme frem til vores bestemmelsessted. I skoven har vi god mulighed for, at øve
  motorik, opleve naturen og se på dyr. Vi er også ude i regnvejr, så jeres barn skal
  have vandtæt overtøj og fodtøj med.

  Kl. 11.00 spiser vi middagsmad. Det kan være rugbrød med grønt, eller en varm ret.
  Om fredagen får vi suppe.
  Efter middagsmaden sover børnene. Børnene sover i ”krybber” i vores krybberum,
  hvor der er læ for vind, regn og skygge for solen. Vi har også et par barnevogne, til de
  yngste. Man må også meget gerne have sin egen barnevogn stående. De ældste børn
  sover på madras, sammen med de yngste børnehavebørn, for at vænne sig til det,
  inden de skal starte i børnehaven.

  Fra kl. 13.45 spiser vi løbende eftermiddagsmad, når børnene vågner. Vi leger med
  børnene på stuen, eller går på legepladsen.
  De yngste børn, følger deres egen soverytme og spisetider.

  Kl. 15.45 samler vi vuggestuebørn og børnehavebørn indtil Skovkanten lukker.

  Institutionen lukker
  Mandag – torsdag kl. 16.45, og fredag kl. 16.00

  I skal medbringe

  • Vandtæt udetøj og fodtøj.
  • Eventuelt sut og bamse.
  • Ekstra sovetøj når det er koldt.
  • Meget gerne navn på udetøj og sutter.

  Vi håber på et rigtig godt samarbejde, og glæder os til at lære jer og jeres barn at
  kende.

 • Læreplaner

  Vi arbejder ud fra de pædagogiske læreplaner i institutionen. Hver gruppe skal hvert år arbejde i dybden med to af de seks temaer, der er i den styrkede pædagogiske læreplan.  Forældrebestyrelsen skal godkende evalueringen hver gruppe laver på projektet. 

  Den styrkede pædagogiske læreplan kan læses her på hjemmesiden under profil og pædagogik.

 • Praktiske oplysninger

  Husk navn i tøj, sko, vanter, taske, madkasse, drikkedunk osv. Børnene lægger tøjet der, hvor de trækker af det, og det kan for personalet, være svært at finde den rette ejermand.

  Fravær
  Ved sygdom og fridage skal I give besked til institutionen, hvis jeres barn ikke kommer. Enten på Aula eller på telefon 75 88 39 61.

  Ferie/sampasning
  I modtager en besked i Aula, når der skal meldes ferie og sampasning.
  Lukke- og sampasningsdage - På sampasningsdage er der mulighed for pasning i en anden institution i kommunen.

  Sampasningsdage

  • De 3 dage før påske
  • Dagen efter Kristi Himmelfarts dag
  • Uge 29 og 30
  • Mellem jul og nytår – herunder den 31. januar
  • Lukkedage
  • Grundlovsdag
  • Juleaftensdag
  • Alle helligdage
  • På lukkedage tilbydes der ikke alternativ pasning

  Afhentning
  Bliver barnet afhentet af andre, skal I huske at give besked til os, ellers udleverer vi ikke jeres barn – gerne på Aula.

  Påklædningen
  Barnet skal have et par gode gummistøvler og et sæt regntøj af god kvalitet. Om vinteren skal det være varmt tøj, som huden kan ånde i og ikke hæmmer bevægelsesfriheden. Desuden medbringes skiftetøj efter årstiden, der står en kurv i barnets garderobe til dette.

  Glemte ting
  Kig i kurven med glemte ting, den står lige inden for døren. Kig gerne jævnligt, det er ikke altid man lige opdager, at der mangler et par sokker eller bukser.

  Vådt tøj
  Når vi kommer hjem fra tur, hænger vi børnenes tøj på rummet. Det er forældres opgave at sørge for, at det er tørt til dagen efter, så det er klar, til vi skal ud. Om fredagen skal garderoberne tømmes helt, også kurvene skal med hjem på grund af rengøring.

  Goddag/farvel
  Husk at sige goddag til en voksen når barnet ankommer, og ligeledes sige farvel når I afhenter jeres barn, så vi altid ved, hvor mange børn, vi har ansvaret for.

  Fødselsdag
  I bestemmer som forældre selv, om barnet skal holde fødselsdag i institutionen.
  Hvis barnets skal fejres i institutionen, samles gruppen og synger for barnet, der eventuelt har noget med til at dele ud.
  Skovkanten sørger for en lille gave til fødselsdagsbarnet.

 • Forældrebestyrelsen

  På Skovkantens hjemmeside under fanen "forældresamarbejde" og på tavlen i indgangen i børnehaven, er der en oversigt over de forældre, som sidder i bestyrelsen.

 • Traditioner

  I Skovkanten har vi forskellige traditioner.

  • Fastelavnsfest, børnene kommer udklædte og vi slår katten af tønden.
  • Påskeløb og påskefrokost. Foregår i børnehaven, ofte på en hjemmedag.
  • Lejr for de Røde ræve i maj måned.
  • Sommerfest i juni, et udendørs arrangement for søskende og forældre med forskellige boder/aktiviteter og underholdning.
  • Bedsteforældredage, på en hjemmedag i november/december inviteres bedsteforældre til en julehygge dag i børnehaven.
  • Julefrokost med børnene.
  • En dag i december går vi i Nørup kirke, hvor vi hører om, hvorfor vi fejrer jul.