Vær­dig­grund­lag for vores ar­bej­de i Skov­kan­ten

Her kan du læse om Skovkantens værdiggrundlag

Tryghed

 • Vi skaber grundlaget for at børnene føler sig trygge i institutionen.
 • Vi vægter en god modtagelse af børnene og tilstræber at det enkelte barn føler sig set.
 • Vi taler med børnene og er lydhør over for dem.
 • Vi sikrer, at alle børnene trives og får opmærksomhed.
 • Vi møder barnet hvor det er, og anerkender barnets følelser.
 • Vi viser barnet omsorg og er opmærksomme på, om barnet har kammerater, og at der ikke finder mobning sted.
 • Vi vægter at gøre børnenes hverdag overskuelig og informerer børn og forældre om, hvad der sker i institutionen.

 

Udvikling

 • Vi skaber de optimale betingelser for, at børnene færdes i et udviklende miljø med høj grad af trivsel. Vi mener, at leg er vigtig for barnets udvikling, derfor skaber vi et miljø med mange forskellige muligheder for leg.
 • Vi er opmærksomme på, at vi vil skabe et kreativt miljø, hvor der skal være en mangfoldighed af muligheder.
 • De ressourcer der er i børnehaven og det nære miljø, forsøger vi at udnytte optimalt.
 • Vi vægter at opholde os meget i naturen, det giver frihed og ro til fordybelse, stimulerer sanserne, nysgerrigheden, fantasien og udvikler børnenes motoriske færdigheder.
 • Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, er det vores mål at give børnene læring om dem selv og deres omgivelser.
 • Vi har et positivt og anerkendende udgangspunkt i mødet med børn og forældre.
 • Vi udvikler løbende vores faglighed og er bevidste om, at vi skal handle professionelt i forhold til børn, forældre og andre samarbejdspartnere.

 

Socialisering

 • Vi lægger vægt på, at børnene er en del af et socialt fællesskab, hvor de sociale kompetencer udvikles.
 • Vi ønsker, at Skovkanten skal være en rummelig institution, hvor der er plads til - og respekt for det enkelte barn. Hvert enkelt barn skal føle sig som et individ med sin helt egen plads i fællesskabet.
 • Både i leg og i voksenstyrede aktiviteter udfordres børnene til at samarbejde med hinanden og udvise empati over for hinanden.