For­æl­dre­ sam­ar­bej­de

Samarbejde mellem personale og forældre.

 • Loven siger

  Det skal fremgå af den pædagogiske læreplan, hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.

 • I Skovkanten betyder det

  Vi lægger vægt på et samarbejde præget af åbenhed og en anerkendelse af, at der kan være forskellige perspektiver på en problemstilling alt efter, om man er forældre eller personale. Personalet vil altid henvende sig til forældrene ved mistanke om manglende læring, mistrivsel eller andre udfordringer, som barnet måtte få.

  Et konstruktivt og tillidsfuldt forældresamarbejde er utrolig vigtigt og har en høj prioritet hos os, det skal ses med baggrund i, at vi har brug for hinandens viden for at kunne varetage vores opgaver i forhold til barnet. Det er et samarbejde, hvor både institution og forældre har et ansvar.

 • Det generelle forældresamarbejde består af

  En løbende dialog om hvordan personale og forældre i fællesskab bedst understøtter børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse. En åben kontakt om stort og småt der skal imødegå misforståelser og forsøge at fange dem i opløbet, når de kommer.

  På bestyrelsesmøderne er et fast punkt: ”Forældreoplevelser”, og her kan alt tages op og diskuteres. Der er også på hvert møde en orientering om, hvad de enkelte stuer arbejder med p.t.

  Personalet kan vejlede forældre i, hvordan de kan bidrage positivt til barnets læring og udvikling.

  Kommunikation om det pædagogiske arbejde i form af billeder og beskeder på Daycare, beskeder og opslag på tavlerne i gangen i vuggestuen og i børnehaven, nyhedsbreve som bl.a. beskriver kommende aktiviteters og projekters mål og indhold.

  Forældre tilbydes en forældresamtale 1 gang årligt med udgangspunkt i ”Hjernen og Hjertet”. Det er et koncept hvor både forældre og personale forbereder sig og derefter i fællesskab har en dialog om barnets trivsel, læring og udvikling og evt. udarbejdelse af fælles fremtidige handleplaner med opfølgning.

  Sommerfest for hele familien i juni måned med forskellige aktiviteter til børnene. Der er som regel et tema, som vi har beskæftiget os med, men det kan også være underholdning udefra. Vi slutter af med at tænde op i grillen og spise aftensmad sammen.

  Forældrekaffe 2 gange om året efter de store projektforløb, hvor børnene viser og fortæller om alt det, de har lært i forløbet.
  Her er også en god mulighed for fælles samvær på tværs af stuerne, ligesom det er en god mulighed for, at nye forældre kan møde de andre forældre.
  Forældrekaffe er for hele familien og lægges på forældrevenlige tidspunkter, så hele familien kan deltage uden at det forstyrrer spise – og sengetider.

  Bedsteforældredag i november, hvor vi i fællesskab laver de første juleforberedelser: juledekorationer, bager småkager, klipper julepynt og hygger sammen

   

 • Det individuelle forældresamarbejde kan bestå af

  Et differentieret tilbud baseret på den enkelte families ønsker og behov – herunder evt. ekstra forældresamtaler.

  I specielle situationer hvor det giver mening f.eks. hvis aflevering af et barn har været svært, sender vi en sms besked og et foto til forældrene, når barnet er godt i gang med leg. Det giver forældrene en tryghed ift. at barnet har det godt.

  Tæt kontakt og dialog med de familier der kommer i kontakt med nogle af vores eksterne samarbejdspartnere så som fysioterapeuter, talepædagoger og psykologer.

  Udarbejdelse af fælles handleplaner og fokuspunkter i de tilfælde, hvor det er konklusionen af en forældresamtale ud fra Hjernen og Hjertet. Begge parter samarbejder og forpligter sig på at arbejde ud fra handleplanen.