Værdiggrundlag for vores arbejde i institutionen

 

Tryghed

Vi skaber grundlaget for at børnene føler sig trygge i institutionen. Vi vægter en god modtagelse af børnene og tilstræber at det enkelte barn føler sig set. Vi taler med børnene og er lydhør over for dem. Vi sikrer, at alle børnene trives og får opmærksomhed. Vi møder barnet hvor det er, og anerkender barnets følelser. Vi viser barnet omsorg og er opmærksomme på, om barnet har kammerater, og at der ikke finder mobning sted. Vi vægter at gøre børnenes hverdag overskuelig og informere børn og forældre om, hvad der sker i institutionen.

Udvikling

Vi skaber de optimale betingelser for, at børnene færdes i et udviklende miljø med høj grad af trivsel. Vi mener, at leg er vigtig for barnets udvikling, derfor skaber vi et miljø med mange forskellige muligheder for leg. Vi er opmærksomme på, at vi vil skabe et kreativt miljø, hvor der skal være en mangfoldighed af muligheder. De ressourcer der er i børnehaven og det nære miljø, forsøger vi at udnytte optimalt. Vi vægter at opholde os meget i naturen, det giver frihed og ro til fordybelse, stimulerer sanserne, nysgerrigheden, fantasien og udvikler børnenes motoriske færdigheder. Med udgangspunkt i de pædagogiske læreplaner, er det vores mål at give børnene læring om dem selv og deres omgivelser. Vi har et positivt og anerkendende udgangspunkt i mødet med børn og forældre. Vi udvikler løbende vores faglighed og er bevidste om, at vi skal handle professionelt i forhold til børn, forældre og andre samarbejdspartnere.

Socialisering

Vi lægger vægt på, at børnene er en del af et socialt fællesskab, hvor de sociale kompetencer udvikles. Vi ønsker, at Skovkanten skal være en rummelig institution, hvor der er plads til - og respekt for det enkelte barn. Hvert enkelt barn skal føle sig som et individ med sin helt egen plads i fællesskabet. Både i leg og i voksenstyrede aktiviteter udfordres børnene til at samarbejde med hinanden og udvise empati over for hinanden.