Hverdagen i vuggestuen

I vuggestuen er der fast tilknyttet en pædagog og to pædagogmedhjælpere.
I perioder er der en ekstra voksen tilknyttet stuen om eftermiddagen, så vi er tre hele dagen. Derudover vil der engang imellem være studerende tilknyttet vuggestuen.
Der er plads til tolv børn, samt fire buffer-pladser, som benyttes når Dagplejen er fyldt op med børn.

I vuggestuen lægger vi stor vægt på, at børnene og deres forældre føler sig trygge. Vi arbejder dagligt med, at give børnene de bedste betingelser for udvikling hele dagen. Vi bestræber os på, at børnene føler sig anerkendt, og er en del af fællesskabet i vuggestuen.

Dagsrytmen i vuggestuen:

Skovkanten åbner kl. 6.30. De børn der møder ind før kl. 7.30, har mulighed for at spise morgenmad, hvis man ikke kan nå det hjemme. Indtil kl. 7.30 passes vuggestuebørnene og børnehavebørnene sammen, hvor vi er i køkkenet og i børnehaven.

Kl. 7.30 åbner vi op i vuggestuen. Her leger vi, laver forskellige aktiviteter og tager imod børn.

Kl. 9.00 spiser vi formiddagsmad. derefter synger vi sammen med børnene.

Vi prioriterer at komme meget ud, enten på legepladsen, eller på gåtur i skoven. Vi har tre "Musebusser" - tre vogne, hvor vi kan have alle børn i, så vi hurtigt kan komme frem til vores bestemmelsessted. I skoven har vi god mulighed for, at øve motorik, opleve naturen og se på dyr.

Når vejret ikke er alt for godt, har vi inde-dag om tirsdagen. Her er vi enten kreative, øver motorik, styrker sproget eller hvad vi nu har lyst til.

Kl. 11.00 spiser vi middagsmad. Det kan være rugbrød med grønt eller en varm ret. Om fredagen får vi suppe.

Efter middagsmaden sover børnene. Børnene sover i "krybber" i vores krybberum, hvor der er læ for vind, regn og skygge for solen. Vi har også et par barnevogne, til de yngste. Man må også meget gerne have sin egen barnevogn stående. De ældste børn sover på madras, sammen med de yngste børnehavebørn, for at vænne sig til det, inden de skal starte i børnehaven.

Fra kl. 13.45 spiser vi løbende eftermiddagsmad, når børnene vågner. Vi leger med børnene på stuen eller går på legepladsen.

De yngste børn, følger deres egen soverytme og spisetider.

Kl. 15.45 samler vi vuggestuebørn og børnehavebørn indtil Skovkanten lukker.
Institutionen lukker mandag - torsdag kl. 16.45 og fredag kl. 16.00.

Syge børn modtages ikke i institutionen. Hvis man har mulighed for at give sit barn en ekstra dag hjemme efter sygdom, er det godt givet ud, så barnet kommer helt ovenpå.

Ligeledes opfordrer vi til, at I giver jeres barn ferie, når I selv har ferie. At gå i institution, svarer til gå på arbejde.

Vi håber på et rigtig godt samarbejde, og glæder os til at lære jer og jeres barn at kende.