Strategi og handlingsplan ift. sprogligt læringsmiljø

Pædagogiske mål:

 1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.

   

 2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

   

Pejlemærker i Skovkanten:

Interaktioner:

0 – 2 års alderen:

 • Det pædagogiske læringsmiljø tager udgangspunkt i at sprog læres som en naturlig forlængelse af den udveksling, der foregår som blikretning, pludren og gestik, og at det fra personalets side kræver nærvær, øjenkontakt og fælles opmærksomhed.

   

 • Læringsmiljøet giver adgang til bøger og højtlæsning, dialog, sang og sanglege, rim og remser, ligesom børnene gennem lege støttes i sprogforståelse og opbygning af ordforråd ved hjælp af indlevende voksne.

   

3 - 6 års alderen:

 • Læringsmiljøet giver adgang til bøger og højtlæsning, dialog, sang og sanglege, rim og remser, ligesom børnene gennem lege støttes i sprogforståelse og opbygning af ordforråd ved hjælp af indlevende voksne.

   

 • Vi arbejder med  ”Fri for mobberi” for at lære børnene at kommunikere både gennem ord og kropssprog, ligesom vi opfordrer og guider børnene til at løse uoverensstemmelser verbalt.

   

Sproglige rollemodeller:

0 - 2 års alderen:

 • Læringsmiljøet er kendetegnet ved en viden om, at børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til omgivelserne og lege med sproget.

 •  

3 – 6 års alderen:

 • Læringsmiljøet er kendetegnet ved en viden om, at børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til omgivelserne og lege med sproget.

   

 • Vi hjælper børnene med at indgå i dialoger, både når vi holder samling i det store fællesskab, og når vi opdeler i mindre grupper, så der bliver mere taletid og øvetid til det enkelte barn.

   

Fællesskaber:

0 - 2 års alderen:

 • Legen er en vigtig øvebane for barnets verbale – og nonverbale kommunikation, ordforråd og sætningsdannelse. Derfor anvender vi børnenes legeindhold som pejlemærke for deres interesser. Det bliver så udgangspunkt for små temaer og emner som f.eks. Totte og Lotte, madlavning og borddækning m.m. Alle emner, der optager børnene, kan give mening ift. sproglige læringsmuligheder.

   

3 - 6 års alderen:

 • Legen er en vigtig øvebane for barnets verbale – og nonverbale kommunikation, ordforråd og sætningsdannelse. Derfor anvender vi børnenes legeindhold som pejlemærke for deres interesser. Det bliver så udgangspunkt for små temaer og emner som f.eks. vulkaner, dinoer, Gurli Gris m.m. Alle emner, der optager børnene, kan give mening ift. sproglige læringsmuligheder.

   

 • Børnene introduceres til bogstaver, tal, symbol og begreber, når det giver mening. Vi taler om ugedag, dato og årstid og årstal, - ligesom vi ved højtlæsning taler med børnene om, hvad der egentlig sker i bøgerne, så de får mulighed for at genfortælle og selv bruge deres ordforråd og øve sætningsdannelse.

 

Handleplanen skrives ind i læreplanen og revideres hvert andet år. Alle ulige år startende med 2023