Strategi og handleplan ift. sikring og udvikling af børns relationer til hinanden og voksne

Vi har stor fokus på, at alle børn får mulighed for aktiv deltagelse i flere børnefællesskaber i løbet af dagen. Børnene lærer med – og af hinanden, og derfor er det vigtigt, at alle børn føler sig inkluderet og aktivt er med i lege og aktiviteter. ( se også vores politik om Inklusion ).

Vi planlægger dagen, så der så vidt det er muligt, er flere forskellige grupper, børnene kan deltage i. Det giver dem mulighed for at vælge deltagelse efter interesse eller venner.

Pædagogisk handler det om at støtte børnenes relationer og adgangsbetingelserne til legen og fjerne hindringer, der modvirker deltagelse og dermed læring.

Hos os er der tale om aktiv deltagelse i børnefællesskaber, når barnet bidrager med noget, der er betydningsfyldt for både barnet selv og for det fællesskab, det gerne vil være en del af. Det er med til at barnet opnår anerkendelse i børnegruppen, som èn der er god at lege med, og derigennem danner barnet selvværd. Derfor skal læringsmiljøet hos os understøtte børns fællesskaber.

Konflikter: Deltagelsesbegrebet er komplekst, og det sociale samspil i fællesskaber kan være konfliktfyldt. Vi observerer samspillet mellem børnene og ser på børnenes positioner ift. deres eventuelle forskellige perspektiver. På den måde kan vi guide og hjælpe, når der er behov for det.

Vi er hele tiden opmærksomme på dilemmaet mellem” den enkelte” contra ”fællesskabet”.        Det er vigtigt at alle børn får erfaringer med både at være ”i centrum” – men også klarer at være ”iblandt” og kunne finde sig til rette i begge positioner. Det skaber en vis robusthed.

 

 • At vi ved, at det har stor betydning for børnene at kunne komme til at lege med andre, det fortæller de selv.

   

 • Vi skaber tid og rum for at børnene kan etablere venskaber på tværs af alder og køn og kultur. Vi giver mulighed for at lege med venner på de andre stuer.

   

 • Vi deler af og til op i mindre grupper, det kan være: drenge/piger, i makkerpar af 2 eller 4 børn alt efter aktiviteten, interessegrupper ud fra f.eks. samlekort, insekter m.m.

   

 • Vi forebygger aktivt udelukkelse og mobning f.eks. gennem Bamseven og Fri for mobberi.
   

 • At personalet igennem løbende iagttagelser er klar over, hvilke børn der kan have svært ved at komme med i legene. I de tilfælde går vi ind og guider og hjælper børnene til deltagelse ved bl.a. vejledt deltagelse, brug af narrativer/sprog skaber virkelighed og ved at se på børnenes positionering i fællesskaberne og hjælpe det enkelte barn derfra.

   

 • Vi vil altid inddrage - og samarbejde med forældrene i de tilfælde, hvor vi finder det nødvendigt.

   

 • På stuemøderne udarbejdes relationsskemaer for alle børn. Der bruges to relationsskemaer. Børn/børn og Voksen/barn.

   

 • På personalemøder drøftes børnenes relationer under punktet ”Børn”

  Her deles observationer og der aftales handlingsforløb til styrkelse af børnenes relationer og indsats overfor enkelte børn aftales i samråd med hele personalet, så alle kan bidrage til at ændre situationen.

 

Handleplanen skrives ind i læreplanen og revideres hvert andet år. Alle ulige år startende med 2023