Strategi og handleplan for personalet som rollemodeller

Vi er bevidste om, at vi er rollemodeller for børnene, og at det har stor betydning for, om vi når i mål med at skabe pædagogiske læringsmiljøer der sikrer børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Derfor udstråler vi glæde i samværet med børnene, og vi skal kunne rumme børns forskelligheder.

Kommunikationen i huset skal være præget af nysgerrighed, interesse, et venligt tonefald og et åbent kropssprog. Vi taler pænt og imødekommende til børn, forældre og hinanden.

 

Vi er opmærksomme på vores placering ift. børnene:

  • Vi undgår at der er borde og køkkenvogne mellem os og børnene, så der er uhindret adgang

  • Vi fordeler os i rummene og på legepladsen

  • Vi placerer os gerne på gulvet sammen med børnene, hvor legen leges.

Vi vil gerne kendes på ordentlighed i vores arbejde, hvor en professionel tilgang - og et højt aktivitetsniveau vægtes. Vi arbejder for en stabil personalegruppe med plads til arbejdsglæde og også højt humør.

Vi bestræber os på at hjælpe hinanden i pressede situationer og siger tingene som de er, og vi giver og modtager gerne konstruktiv kritik.

I vuggestuen kan det bl.a. ses ved at:

 • vi er opmærksomme på at have øjenkontakt med børnene, og vi er omsorgsfulde, nærværende, lyttende og forstående. Vi ser det enkelte barn og tager åbent imod det

   

 • vi sidder på gulvet og leger med børnene i øjenhøjde, så børnene kan sætte sig hos os

   

I børnehaven kan det bl.a. ses ved at:

 • vi sidder hos børnene, når vi spiser, så vi sikrer at alle børn får rimelig ro omkring måltidet. Vi sørger for at der også bliver tid til snak ved bordene og guider børnene, så alle kan komme til orde i en god tone, samtidig med at børnene også øver sig i at vente og lytte

   

 • vi er tydelige i vores kommunikation både verbalt og kropsligt og med mimik, så alle får mulighed for at deltage i fællesskabet. Vi lytter og spørger ind til barnets fortællinger og viser interesse for det, som barnet interesserer sig for.

   

   

Strategien /Handleplanen skrives ind i læreplanen og revideres hvert andet år. Alle ulige år startende med 2023