Pædagogisk læreplan

  Hermed den sammenlagte institution Skovkanten læreplan, udarbejdet af pædagoger og pædagogmedhjælpere i Skovkanten.

  Læreplanen omfatter de seks områder, som ministeriet har fastlagt, samt et kommunalt krav om beskrivelse af pædagogens rolle/opgaver.

  Den daglige pædagogiske praksis tager udgangspunkt i de af kommunen fastsatte værdier m.h.t. samarbejde:

  Det har været vigtigt for os, at få synliggjort vore værdier, Tryghed, Udvikling og Socialisering, så de fremstår tydelige i den daglige pædagogiske praksis.

  Vi ser det som vores vigtigste opgave at skabe en hverdag for børnene, hvor de trives, udvikles, og hvor vi ser det enkelte barn som en selvstændig personlighed. Vi ønsker at medvirke til, at børnene får en god vuggestue og børnehave-tid, hvor det enkelte barn føler, det kan lidt mere i dag, end det kunne i går.

  En vuggestue og børnehave-tid med positive oplevelser at tænke tilbage på.

  Læreplanerne er et redskab for al pædagogisk arbejde i Skovkanten.

  Læreplanerne bliver i institutionen brugt, som et arbejdsredskab til, at dokumentere vores pædagogiske praksis.

  Vi arbejder projekt orienteret med de 6 læreplans temaer. Dette betyder at børnehave grupperne i institutionen, hvert år arbejder med 2 større læreplans projekter, der løber over et par måneder. I disse projekter kan man fordybe sig i forskellige ting, ud fra det valgte læreplans tema.

  Læreplans projekterne bliver evalueret efter SMITTE-modellen i personalegruppen, og derefter i forældrebestyrelsen. Efter godkendelse lægger evalueringerne til gennemsyn for forældrene. Og ofte vil der efterfølgende være en udstilling i de enkelte grupper, så forældrene kan se, hvad der er arbejdet med og hvordan.

  I vuggestuegruppen er det ikke optimalt at arbejde med ét bestemt læreplansprojekt over længere tid, derfor vil alle 6 læreplans temaer blive evalueret én gang årligt.

  Læreplansprojekterne ligger desuden på digitaliserings programmet Hjernen og Hjertet, der er tilgængelig fra forvaltningen.

  Resten af Skovkantens pædagogiske læreplan kan læses nedenfor