Køreplan for arbejdet med den styrkede læreplan

 

Den styrkede læreplan (strategi for udarbejdelse)

(DSLP) 

 

 • Personalet får den nye styrkede læreplan udleveret til gennemlæsning sammen med den gamle læreplan.
   
 • På 4 personalemøder i Maj/Juni 2019 gennemgår vi DSLP og holder den op mod den gamle læreplan.
   
 • Vi samler data for hvordan vi arbejde og hvilke tanker den nye læreplan umiddelbart giver os.

 • HL. samler gruppearbejdet og starter første skriveproces. HL. skriver hver mandag.

 • HL. og H holder ugentlige formiddagsmøder og drøfter indholdet af det skrevne.
   
 • Alle pædagoger, pau´ere og medhjælpere sendes på læringsdage.

 • Der er mellem læringsdagene formiddagsmøder hvor udbyttet fra læringsdagene deles. Afsluttes juni 2021.
   
 • Bestyrelsen inddrages. HL giver en introduktion af opbygningen og indholdet i læreplanen. HL. giver en status ift. skriveprocessen.

 • Bestyrelsen får mulighed for at tage del i arbejdet.
   
 • På de ordinære personalemøder gives der hver gang en status over arbejdet med læreplanen og får lejlighed til at komme med indspark og opmærksomhedspunkter.
   
 • Der udarbejdes en evalueringsskema som kan bruges til alle aktiviteter som er indskrevet DSLP det være sig de voksenstyrede aktiviteter, den frie leg og det upåagtede som sker hver dag.

(Aflevering er udskudt af forvaltningen til dec. 2020)